SWI - ViReS

O projekte

V I R E S - video rental system

Popis problemu
Po krátkom prieskume na internete som dospel k zisteniu, že nieto poriadneho systému pre video a dvd požičovne.
Ide o komplexné riešenie požiadaviek pracovníkov vo vidoepožičovniach a ich manažérov.

Systém zastrešuje
 • databázu filmov /názov, popis, rok vydania, .../
 • spravu objedenávok a rezervácii z pohodlia domova
 • informovanosť o dostupnosti jednotlivých titulov
 • ...

Požiadavky použivateľa

 • vytvorenie katalógu video titulov a ich správa
 • kompletné informácie o titule + fotogaléria
 • kategorizácia titulov a prehladné usporiadanie
 • jednoduche vyhladavanie v katalógu

Vytvorenie administrátorského rozhrania /dalej iba ADMIN/

 • jednoduchá a prehľadná správa katalógu
 • spracovávanie objednávok a rezervácií s interaktívnou komunikáciou so zákazníkom
 • vytváranie výstupných zostáv pre potreby tlače a archiváciu

Databáza uživateľov

 • uchovávia informácií o zákazníkoch
 • počet vypožičaných titulov kvôli následným vernostným zľavám

Spracovávanie objednávok a rezervácií vrámci systému

 • zastrešenie informácií o dostupnosti titulov
 • potvrdzovanie objednávok a ich následné spracovanie - výstupy, fakturácia, ...

Návrh riešenia

 • Využité technológie: XHTML 1.1 strict, XSLT, PHP5, MySQL 5
 • náročnosť na hardware je minimálna, nakoľko sa jedná o nenáročnú internetovú aplikáciu zaluženú na servery
 • aplikácia bude určená pre neobmedzený počet uživateľov

Najbližšie ciele:

 • vytvorenie kompletnej dokumentácie pre projekt ViReS v programe Visual Paradigm

Návrh architektúry:

 • Server: Linux, Apache, PHP5, MySQL5 alebo viac
 • Klient: Internetový prehliadač

Model testov:

 • testy budú prebiehať na testovacej vzorke uživateľov
 • systém sa dá do používania vzorke ľudom, ktorý dostanú za úlohu rezervovávať si tituly a pracovať so systémom ako normálni uživatelia /zákazníci/ a taktiež ľudia "z branže", ktorý budú testovať správnu a prehľadnú funkčnosť ADMIN-u

Organizácia práce:

 • Michal Oceľák
  • vytvorenie databázovej štruktúry
  • vytvorenie use case a sekvenčných diagramov
  • dotvorenie uživateľských požiadaviek
  • grafický návrh /design/
  • vytvorenie admin rozhrania
   • CMS systém na správu textov
   • katalóg video titulov
   • prostredie pre správu katalógu titulov
   • zoznam zákazníkov
   • prostedie pre správu zoznamu zákazníkov
   • prostredie pre správu rezervácií
   • "hitparády" titulov

Uživateľské požiadavky

vývoj prebieha paralélne s vytváraním požiadaviek, tieto teda budú dopľňané priebežne
 • Uživateľ
  • prihasovanie uživateľov
  • možnosť pridelenia špecialnej zľavy uživateľovi udanú v percentách
  • celoplošné zľavy pri akciách
 • Administrácia
  • Spracovanie objednavky
   • možnosť prezerania
   • mazania
   • editacie
   • uloženia
  • Sprava titulov
   • pridavanie
   • editacia
   • mazanie
   • možnosť pridania obrazku

Dokumenty

webdesign by mikee19