Štúdium

Pokúsim sa vám tu sprístupníť všetky materialy v elektronicke podobe, ktoré som aspoň okrajovo použil k štúdiu na PF UPJŠ odbor informatika.

Príprava na štátnicu
Podklady, z ktorých som sa učil na bc. štátnicu
Teoria grafov
Základné definicie z teórie grafov
VYL
Výpočtová logika (verzia 29.4.2005) | prednáša: Prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
AFJ
Automaty a formálne jazyky: scan poznámok
AFJ - zhrnutie
Automaty a formálne jazyky: zhrnutie
Algerbra pre informatikov
Všetko možné, série, príklady, ...
Matematická analýza
Prdenášky, príklady, skryptá, ...
Labáky z fyziky
Vypracované niektoré úlohy
PAZ
Programovania, algoritky, zložitosť
webdesign by mikee19