Web graf - Citačné stromy

Riešiteľ záver. práce: Bc. Michal Oceľák
Študijný program: Informatika (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st.,denná forma)
Študijný odbor: 9.2.1. informatika

Vedúci: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.
Konzultant: doc. RNDr. Jozef Uličný CSc.
Ústav: ÚINF - Ústav informatiky
Riaditeľ ústavu: doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Cieľ

 • Výber zdroja dát /Web of science - web of knowledge, PublMed.gov/
 • Získavanie dát /spôsob získania dát, spôsob publikácie, ukladanie do štruktúr orientovaných grafov/
 • Analýza grafových citačných stromov
 • Ohodnocovanie vrchovol grafu /H-index(Hischov), využitie myšlienky algoritmu Google PageRank, HITS, .../
 • Aplikácia na riešenie rôznych problémov
  • Od čoho závisí veľkosť citačného stromu
  • Kvalita Hirschovho indexu
  • Jednoznačná identifikácia osôb
  • ...

Literatúra

 • Barabasi, A. L., Albert, R., Emergence of scaling in random networks, In: Science (New York, N.Y.) 286.5439 (1999), pp. 509-512.
 • Bonato, A., A Course on the Web Graph, American Mathematical Society 2008.
 • Kleinberg, J., Authoritative sources in a hyperlinked environment, Journal of the ACM 46 (1999) No. 5, 604-632.
 • Langvile, A.N., Meyer, C.D., Google's PageRank and Beyond" The Science of Search Engine Rankings, Princeton University Press, Princeton, 2006.

Dokumenty

webdesign by mikee19